Izabela Jankowska photography

Rodo

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) poprzez naszą Politykę Prywatności chcę dostarczyć Ci podstawowych informacji dotyczących zbierania i przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.


 Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe.


 Nie ulega wątpliwości, że w toku moich działań niektóre z Twoich danych osobowych, czyli pewne informacje o Tobie, będę w niezbędnym i wynikającym z przepisów prawa zakresie zbierać i przetwarzać. Będą to informacje konieczne do kontaktu z Tobą poprzez moją stronę internetową i profile w mediach społecznościowych.

 Kto jest Administratorem Twoich danych.

 Administrator danych decyduje jak i w jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

Administrator będzie również udzielał Ci informacji na temat Twoich danych, dbał o ich bezpieczeństwo i wykorzystywanie Twoich danych zgodne z obowiązującymi przepisami.
 Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Izabela Jankowska.

 Jakie dane osobowe przetwarzam, w jakim celu, i na jakiej podstawie prawnej.

  1. Abyś mógł/mogła się ze mną skontaktować posługuję się na mojej stronie
    www.izabelajankowska.pl formularzem kontaktowym. Proszę Cię wtedy o podanie Twoich danych umożliwiający mi kontakt z Tobą za pośrednictwem adresu mailowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne żebym mogła nawiązać kontakt. Jest to niezbędne,aby móc udzielać Ci odpowiedzi na Twoje zapytania, podać interesujące Cię informacje.
     Korzystam więc z danych podawanych w formularzu jako wymaganych w celu zawierania i wykonywania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes Administratora danych. /Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO/.

Jeśli podanie w formularzu kontaktowym z jakichkolwiek danych jest opcjonalne, korzystam z tych danych jedynie za Twoją dobrowolną zgodą, którą możesz w każdym momencie cofnąć. /Podstawa prawna – art. 6
 ust. 1 lit. a) RODO/.
 
 2. Niektóre z Twoich danych mogą być przeze mnie przetwarzane również w celach technicznych, administracyjnych, analitycznych, statystycznych, czy w celu ulepszania funkcjonalności prowadzonych przeze mnie serwisów internetowych i stron w mediach społecznościowych. Takie działania odbywają się w uzasadnionym interesie Administratora, który chce wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków /podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO/.
 
 
 Okres przechowywania danych.
 
 1. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes Administratora, dane będą przechowywane do czasu ustania takiego interesu albo wcześniejszego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie danych będzie
 konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź ze względu na moje obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 
 Twoje prawa w stosunku do przetwarzanych przez nas danych

1.Masz prawo do informacji czy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 2. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 3. Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne albo nieprawidłowe masz prawo żądać ich sprostowania.
 4. W określonych przez prawo przypadkach masz prawo wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
 5. Masz prawo żądać przeniesienia przetwarzanych danych.
 6. Masz prawo w uzasadnionych przypadkach do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo masz prawo skargi do organu nadzorczego.
 W przypadku zapytań, wniosków i żądań związanych z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych proszę o kontakt mailowy na adres :izabelajnkwsk@gmail.com

 Bezpieczeństwo Twoich danych

Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia za pomocą środków organizacyjnych i technicznych odpowiedniego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa zabezpieczenia Twoich danych.